Konverzia kreditov v systéme LIVING

 

S nadobudnutím platnosti nového cenníka a prechodom na EURO menu sa zmenila nominálna hodnota kreditov. Vaše aktuálne kredity neprepadli, ale ku dňu 28.2.2009 boli konvertované vzorcom: 1 kredit : 3,0126.
V prípade nezrovnalostí sa hodnoty kreditov zaokrúhľovali smerom nahor.

Príklad:

10 kreditov sa zmenilo na 4 kredity
100 kreditov = 34 kreditov
1000 kreditov = 332 kreditov

Podľa cenníka platného od 1.3.2009 je hodnota 1 kreditu = 0,10€. Zároveň s hodnotou kreditov sa menia aj ceny služieb poskytovaných za kredity, ako aj ceny jednotlivých balíčkov služieb, ktoré si za kredity môžete zakúpiť a využívať v systéme LIVING.

 

LIVING - komplexný pohľad na reality a ich inzerciu

Vyskúšajte LIVING teraz